Täname siiralt kõiki meie toetajaid!

Tänu Sinu panusele saame jätkata!
Meile annavad hoogu:

Aili Soa, Kristiina Siirus, Annemai Joab, Kadri Soa

Aitähh Teile!

Tahan samuti hoogu anda!